Tuesday, 13.11.2018 Today: Stanislav Tomorrow: Irma

Štátna vedecká knižnica v Košiciach

Hlavná 10, 042 30 Košice, tel. +421918245888

Dôležité kontakty

Kontaktne informacie
Adresa knižnice:
Štátna vedecká knižnica Košice
Hlavná 10
042 30 Košice
Zastupujúci riaditeľ a štatutárny zástupca:
Ing. Jana Biathová
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
IČO: 00164674
DIČ: 2020762524

Linka na kontakty po oddeleniach