Thursday, 19.10.2017 Today: Kristián Tomorrow: Vendelín

Štátna vedecká knižnica v Košiciach

Hlavná 10, 042 30 Košice, tel. +421918245888

Sme tu pre Vás od roku 1947 Vaša Štátna vedecká knižnica

Bibliografia

Oddelenie bibliografie má tieto pracoviská:

 • referát vednoodborovej a regionálnej bibliografie
 • referát retrospektívnej bibliografie
 • študovne
  • študovňa miestnej kultúry a turizmu
  • centrum regionálnych štúdií

Druhy služieb

 • poradenské a informačné služby
 • prezenčné štúdium regionálnych dokumentov z Košíc a okolia
 • vlastné on-line bibliografické databázy BIB s príslušnými podskupinami
 • rešeršné služby z klasických zdrojov (knižničný fond, lístkové kartotéky a katalógy, bibliografie, ročenky)
 • predaj bibliografií z vlastnej edičnej činnosti
 • reprografické a digitalizačné služby z vlastných fondov

Bibliografické databázy

 • Čo sú to bibliografické databázy ?
  Súhrn informácií z rôznych vedných odborov ľudskej činnosti od najstarších čias získaný zo slovenskej i zahraničnej periodickej tlače a zborníkov, ktoré sa nachádzajú v našom knižničnom fonde. Sú budované od r. 1994.
 • Čo sa z nich dozviete ?
  Kto, kedy a kde písal o danej téme.
 • Ako v nich vyhľadávať ?
  podľa: názvu, autora, predmetu, ISSN, ISBN, systémového čísla
 • V akom formáte sú získané data?
  Úplný bibliografický popis získate iba vo formáte UNIMARC. Vyrešeršované (označené) záznamy si môžete uložiť a poslať na vlastnú e-mailovú adresu (Ulož/Odošli). Pri čítaní záznamov použite kódovanie UNICODE - UTF8.

Aké databázy u nás máme ?

 • zakúpené
  • S jednotlivými zakúpenými bibliografickými databázami a s ich využívaním pri informačných a rešeršných službách sa stretnete v informačnom a databázovom centre, Hlavná 10. Významná je Slovenská národná bibliografia, na budovaní ktorej kooperuje aj naša knižnica.
 • vlastné
  • RETRO (z výskumnej úlohy Bibliografia článkov z inorečových novín a časopisov vychádzajúcich na Slovensku v r. 1901-1918 so zameraním na východné Slovensko)
  • CIRK (z výskumnej úlohy Bibliografia článkov z inorečových novín a časopisov vychádzajúcich na Slovensku v r. 1901-1918, tematická - náboženstvo, so zameraním na východné Slovensko)
  • REG (regionálny rozvoj - východné Slovensko)
  • REOS (biografický výskum - východné Slovensko)
  • ROMANO (rómska problematika, celoslovenská)
  • GEO (geológia, celoslovenská)
  • BAN (baníctvo, celoslovenská)
  • HUT (hutníctvo, celoslovenská)
  • SLO (spoločenský život)

Otváracie hodiny študovne(júl, august zmenené)

Pondelok 10.00 - 16.00
Utorok 10.00 - 16.00
Streda 10.00 - 17.30
Štvrtok 10.00 - 16.00
Piatok 10.00 - 16.00

 

Adresa:

Oddeleinie bibliografie
Štátna vedecká knižnica v Košiciach
Oddelenie bibliografie
Pribinova 1
042 30 KOŠICE