Friday, 21.09.2018 Today: Matúš Tomorrow: Móric

Štátna vedecká knižnica v Košiciach

Hlavná 10, 042 30 Košice, tel. +421918245888

Ernest Hemingvay: Mít a nemít

Štátna vedecká knižnica v Košiciach, Český spolok v Košiciach a České centrum v Bratislave Vás srdečne pozývajú na scénické čítanie pre mládež a dospelých Ernest Hemingvay: Mít a nemít v podaní súboru Listování z Českej republiky. Podujatie sa uskutoční 5. októbra 2017 o 17:00 hod. v Salóniku Štátnej vedeckej knižnice, Hlavná 10.

Príloha Ernest Hemingvay: Mít a nemít