streda, 16.01.2019 Dnes: Kristína Zajtra: Nataša

Štátna vedecká knižnica v Košiciach

Hlavná 10, 042 30 Košice, tel. +421918245888

Bibliotheca Cassoviensis

Bibliotheca Cassoviensis je samostatná študovňa Štátnej vedeckej knižnice v Košiciach, ktorá vznikla s finančnou podporou EHMK 2013.

Je špecializovanou študovňou – ako je uvedené aj v názve – na dejiny mesta Košice a jeho okolia.

Obsahovo a chronologicky nadväzuje na Študovňu starých tlačí, sústreďuje literatúru vydanú po roku 1918 po súčasnosť.

Poslaním študovne je poskytovať informácie týkajúce sa dejín Košíc všeobecne, ale aj v rôznych oblastiach života, ako kultúra, školstvo, náboženstvo, šport, doprava, priemysel a iné. Prezenčne sprístupňuje cca 1300 zväzkov kníh, uložených tematicky vo voľnom výbere, ale aj periodík na mikrofilmoch a mikrofišiach. Fond sa priebežne dopĺňa a aktualizuje.

Pre používateľov knižnice poskytuje informácie z fondu aj o fonde študovne.

Umožňuje skenovanie dokumentov z fondu ŠVK do formátu A3 samoobslužne bezplatne (s výstupom na USB alebo sieť). Pre čitateľov sú k dispozícii 4 počítače, prístup na internet a Wifi.

V študovni sa nachádzajú aj čítačky na mikrofilmy a mikrofiše.

Počet miest na štúdium: 5 + 2.

Vstup len s platným čitateľským preukazom.

Otváracie hodiny študovne(júl, august zmenené)

Pondelok 10.00 - 16.00
Utorok 10.00 - 16.00
Streda 10.00 - 17.30
Štvrtok 10.00 - 16.00
Piatok 10.00 - 16.00

 

Adresa:

Oddeleinie bibliografie
Štátna vedecká knižnica v Košiciach
Bibliotheca Cassoviensis
Pribinova 1
042 30 KOŠICE
Telefón: +421918879134