Obraz nepriateľa v propagande počas II. svetovej vojny na Slovensku

Pozývame Vás na prezentáciu publikácie prof. PhDr. Eduarda Nižňanského, CSc. (Univerzita Komenského v Bratislave) "Obraz nepriateľa v propagande počas II. svetovej vojny na Slovensku" dňa 8. novembra 2017. Podujatie pri príležitosti "Týždňa vedy a techniky na Slovensku" sa uskutoční za účasti autora s možnosťou zakúpenia publikácie priamo od vydavateľa.

Priloha k  akcii  Obraz nepriateľa v propagande počas II. svetovej vojny na Slovensku