pondelok, 19.11.2018 Dnes: Alžbeta Zajtra: Félix

Štátna vedecká knižnica v Košiciach

Hlavná 10, 042 30 Košice, tel. +421918245888

XVII. Slovenský festival poézie

Matica slovenská v Košiciach, Občianske združenie Beniakove Chynorany, Štátna vedecká knižnica v Košiciach, Spolok slovenských spisovateľov Bratislava,  Tríbečské osvetové stredisko v Topoľčanoch, Regionálne kultúrne centum v Prievidzi usporiada 10.decembera 2010  podujatie "XVII. Slovenský festival poézie - Beniakove Chynorany"  v Štátnej vedeckej knižnici v Košiciach, Pribinova 1, Kultúrno-vzdelávacie centrum.

Program:

08:15 Prezentácia účastníkov

09:00 Slávnostné otvorenie festivalu

09:15 Umelecký prednes poézie

11:20 Skoro každá láska sa začína rajom - autorská posiedka vydavateľstva Pectus s básnikom Andrijanom Turanom /sprievodné podujatie/

12:15 obed

13:30 Bohatší poéziou - Inšpiratívny i hodnotiaci seminár k prednesom

16:00 Slávnostné vyhodnotenie festivalu

Zmena programu vyhradená.

*Podujatie sa koná za podpory grantového systému MK SR