sobota, 19.01.2019 Dnes: Drahomíra Zajtra: Dalibor

Štátna vedecká knižnica v Košiciach

Hlavná 10, 042 30 Košice, tel. +421918245888

ŠVK - akcie

ŠVK - akcie

Kolorit slovenského ornamentu 2019

Zapojte sa do súťaže!!

Súkromné etnografické múzeum Humno v Košiciach spolu so Štátnou vedeckou knižnicou v Košiciach, Záujmovým odborom regionalistiky Matice slovenskej a Domom Matice slovenskej v Košiciach vyhlasujú už 9. ročník súťaže neprofesionálnej výtvarnej tvorby v kreslení a maľovaní ornamentov „Kolorit slovenského ornamentu“. Poslaním tejto súťaže je zachovávať a rozvíjať ľudovú ornamentiku, podnecovať záujem verejnosti o túto formu umenia ako o duchovné a umelecké dedičstvo nášho národa. Súťaž je aj reflexiou na pôsobenie a tvorbu známeho slovenského ornamentalistu Štefana Leonarda Kostelničáka, ktorého s metropolou východu spájajú učňovské roky i posledné chvíle života.

Čítať ďalej...

Náboženstvá pod lupou 2019

CEREHIS, n.o. a Štátna vedecká knižnica v Košiciach Vás pozývajú na prvú prednášku nového cyklu "Náboženstvá pod lupou 2019" dňa 16. januára 2019 (v stredu) o 16.30 hod. Mgr. Martin Klapetek, Ph.D. prednesie prednášku "Současný islám v západní Evropě". Venuje sa islamu v Nemecku, Rakúsku a Švajčiarsku. K jeho témam patrí integrácia moslimov, výstavba mešít a pohrebná problematika. Pôsobí ako odborný asistent na Katedre filozofie a religionistiky Teologickej fakulty Juhočeskej univerzity v Českých Budejoviciach.

Čítať ďalej...

Kolokvium - Eugen Bárkány

Štátna vedecká knižnica v Košiciach a Židovský kultúrny inštitút v Bratislave Vás srdečne pozýva na kolokvium venované životu a dielu jedného z najinšpiratívnejších Prešovčanov 20. storočia, priekopníka ochrany židovského kultúrneho dedičstva na Slovensku. Podujatie sa uskutoční 21. januára o 9:20 hod. v Košiciach v Kultúrno-vzdelávacom centre Štátnej vedeckej knižnice na Pribinovej 1.

Čítať ďalej...

Prezentácia knihy - Anky Ötvös: Lolina kniha

Štátna vedecká knižnica v Košiciach Vás pozýva na stretnutie s autorkou knihy Lolina kniha košickou historičkou Annou Ötvös dňa 29. novembra o 16:00 do Kultúrno-vzdelávacieho centra ŠVK v Košiciach, Pribinova 1. Knihu o osobnosti Loly, Ilony Matzner, manželky spisovateľa Sándora Máraia, bude prezentovať autorka spolu s editorkou prof. PhDr. Martou Součkovou, PhD., odborníčkou na teóriu literatúry a dejiny národných literatúr.

Čítať ďalej...

Cesta k porozumeniu

Katedra histórie FF UPJŠ v Košiciach a Štátna vedecká knižnica v Košiciach Vás pri príležitosti 80 rokov od Viedenskej arbitráže pozývajú na verejnú diskusiu pod názvom Cesta k porozumeniu. Podujatie sa uskutoční dňa 22.11.2018 o 17:00 hod. v priestoroch Kultúrno-vzdelávacieho centra ŠVK v Košiciach, Pribinova 1.

Čítať ďalej...