Košické náboženské obce ako inštitúcie nacionalizácie mesta v 1. polovici 20. storočia

Štátna vedecká knižnica v Košiciach a Centrum pre religionistiku a historické štúdiá, n.o. Vás pozývajú na prednáškový cyklus "NÁBOŽENSTVÁ POD LUPOU" Mgr. Ondrej Ficeri (Centrum spoločenských a psychologických vied, Slovenská akadémia vied): "Košické náboženské obce ako inštitúcie nacionalizácie mesta v 1. polovici 20. storočia" dňa 21. júna 2017 (v stredu) o 16.30 hod. v priestoroch Kultúrno-vzdelávacieho centra na Pribinovej ulici.

Viď pozvánku.