Divadelné letopisy mesta Košice 1557-2015 v súvislostiach dejín

Štátna vedecká knižnica v Košiciach a vydavateľstvo EQUILIBRIA Vás srdečne pozývajú na stretnutie s knihou Tibora Ferka Divadelné letopisy mesta Košice 1557-2015 v súvislostiach dejín. Úvodné slovo bude mať riaditeľ Štátneho divadla v Košiciach, divadelný historik Mgr. Peter Himič, PhD. Stretnutie sa uskutoční v stredu 10. mája 2017 o 15.00 hod. v Kultúrno-vzdelávacom centre ŠVK v Košiciach, Pribinova 1.

Príloha Prezentacia Divadelne letopisy