Verejný odpočet 2017

Štátna vedecká knižnica v Košiciach Vás pozýva na verejný odpočet a prezentáciu Správy o činnosti a hospodárení za rok 2016 dňa 5. apríla 2017 (streda) o 14.00 hod. Verejný odpočet sa bude konať v ŠVK v Košiciach, Hlavná 10, InfoUSA