štvrtok, 15.11.2018 Dnes: Leopold Zajtra: Agnesa

Štátna vedecká knižnica v Košiciach

Hlavná 10, 042 30 Košice, tel. +421918245888

Online katalóg ŠVK a konto čitateľa

Menný lístkový katalóg ŠVK

Odkaz na menný lísktový katalóg ŠVK v Košiciach

EIZ katalóg

Odkaz na EIZ Katalog

wifi_freeV ŠVK v Košiciach sme sprístupnili možnosť wifi pripojenia na internet. Využiť ho môže každý návštevník knižnice s vlastným prenosným zariadením (notebook, PDA...). Každý použivateľ wifi pripopojenia musí dodržiavať zásady práce v internete podľa knižničného poriadku a musí dodržiavať pravidlá používania internetu v ŠVK v Košiciach. Viac...

Pamätná medaila Československej obce legionárskej pre JUDr. Jána Gašpara

Pamätná medaila Československej obce legionárskej V priestoroch Veľvyslanectva Českej republiky v Bratislave sa 11.5.2010 konalo stretnutie s vojnovými veteránmi spojené s udeľovaním ocenení. Pamätnú medailu Československej obce legionárskej za prínos k prehlbovaniu občianskeho povedomia o význame československých légií v procese vzniku samostatného Československa v roku 1918 a za upevňovanie dobrých vzťahov medzi českým a slovenským národom si prevzal z rúk Veľvyslanca Českej republiky na Slovensku a predsedu Československej obce legionárskej aj riaditeľ Štátnej vedeckej knižnice v Košiciach JUDr. Ján Gašpar. Fotogaléria.

Infotrac

infotrac

Databáza DOAJ

Odkaz na databázu DOAJ

Databáza Ebsco

Odkaz na databázu Ebsco